/ / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС БЭЛТГЭСЭН "ЦАГДААГИЙН ХҮҮХЭД" НЭВТРҮҮЛГИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС БЭЛТГЭСЭН "ЦАГДААГИЙН ХҮҮХЭД" НЭВТРҮҮЛГИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна