/ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ / Нийтлэг журам / Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга хэмжээний товч мэдээлэл

Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга хэмжээний товч мэдээлэл

Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна