/ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ / Нийтлэг журам / Алба хаагчдыг Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

      Соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд тус албанаас төвийн хэлтсийн алба хаагчид, мөн дүүргүүд дэх цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нарыг хамруулан Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг энэ оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. 

 

 

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна