/ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ / Нийтлэг журам / Алба хаагчдыг Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.

      Соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд тус албанаас төвийн хэлтсийн алба хаагчид, мөн дүүргүүд дэх цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөгч нарыг хамруулан Монголын үндэсний музейтэй танилцуулах ажлыг энэ оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. 

 

 

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна